Inimõigused ja nn sheep-syndrome

Karlis Kolk

Inimõigused on ohus. Üks drastilisem näide, mis seda kinnitab, on USA presidendi Donald Trumpi kehtestatud sisenemiskeeld seitsmest Lähis-Ida ja Aafrika riigist saabuvatele inimestele. Keelu põhjenduseks on, et sellega soovitakse ära hoida terrorirünnakuid. Nii on inimesed, kelle suhtes see keeld on kehtestatud, igasuguse faktilise põhjenduseta tembeldatud terroristideks ja nende õigused piiratud lihtsalt seetõttu, et neil on teatud riikide kodakondsus. Keeld ei ole puudutamata jätnud ka rohelise kaardi omanikke ehk seaduslikult USAs elavaid isikuid.

Selline käitumine ei sünni iseenesest ega ühe mehe peast. Päevast päeva sisendab osa meediast meile, nagu oleks teatud piirkondadest või usutaustaga põgenikud justkui sündinudki terroristideks. Sellisel lihtsustaval ja vääral kujutlusel põhinev hirm on andnud hea pinnase uue populistide generatsiooni esile tõusmiseks maailmas. Olukorda ära kasutades, fakte väänates või eirates või isegi valesid levitades, õhutavad sellised poliitikud hirmu veelgi enam, pakuvad lihtsaid lahendusi ja „süüdlasi“, õõnestades tegelikult meie kõigi inimõigusi, vabadusel ja inimväärikuse austamisel põhinevat ühiskonnakorda.

Inimkonna hulgas levib nn sheep syndrome – inimesed astuvad enesele sellest aru andmata meie kõigi ja iseenda õiguste ja vabaduste vastu, kuna nad käituvad nii, nagu hirm neid juhatab. Olukorra ja küsimuste keerukusse süvenemine ning kriitiline mõtlemine kaob. Inimesi hinnatakse nende päritolu, mitte tegude või sõnade põhjal, mis viib selgelt hulga valede ja lihtsustavate järeldusteni ning on ilmselgelt inimõiguste vastane.

Nii jätkates võime jõuda olukorda, kus piire suletakse igasuguse faktilise põhjenduse või õigusliku aluseta ning inimeste liikumisvabadus on karmilt ja ettearvamatult piiratud. Samm edasi on juba teiste õiguste ja vabaduste piiramine, põhjenduseks üksnes kellegi päritolu, usutunnistus või muu selline teatud gruppi kuuluvust iseloomustav omadus. See ei ole viis turvalisuse tagamiseks, vaid meie tänase inimõigustel ja demokraatial baseeruva maailmakorra vaikne hävitamine.

Aeg on näha inimõigusi sügavamalt kui tühipaljas sõna! Mina olen otsustanud selle blogi kirjutamisest osa võtta, et astuda vastu populistide hirmu õhutamisel põhinevale inimõigusroimadele ja paljudele teistele inimõigusprobleemidele. Siin kirjutatu on ainult üks näide sellest, miks inimõigused on ohus. Teemasid on mitmeid ja nimekiri kasvab. Ainult läbi põhjaliku ja avatud diskussiooni suudame tõsta inimõigused taas oma väärtustatud positsioonile ning hoida seda, milleni oleme pikkade aastatega jõudnud.

Toimetanud Mariann Rikka

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.