Kari Käsper: Inimvaenuliku poliitika vastu peaksid astuma kõik Eesti erakonnad

Kari Käsper, Eesti Inimõiguste Keskuse juht

Kari KäsperJevgeni Ossinovski ütleb oma hiljutises intervjuus Eesti Päevalehele selgelt välja, et EKRE (Eesti Konservatiivne Rahvaerakond) retoorika on inimvaenulik ja nende poliitika ohtlik demokraatiale Eestis. Eesti Inimõiguste Keskuse juht Kari Käsper hoiatab samuti meie ühiskonna ja põhiseaduse alusväärtustega mängimise eest ning leiab, et inimõigusi austava demokraatliku riigi hoidmiseks peaksid kõik vastutustundlikud poliitilised jõud selgelt ja kindlalt inimvaenuliku poliitika vastu astuma.

Põhiseadusesse kirjutatud universaalsed inimõigused ei ole asi, millega valimistel mängida. Kui EKRE neid, meie ühiskonna alusväärtusi, ründab, peaksid kõik erakonnad, mitte ainult SDE (Eesti Sotsiaaldemokraatlik erakond), reageerima. Vastasel juhul annavad Reformierakond, IRL (Isamaa ja Respublica liit), Vabaerakond ja Keskerakond sellisele tegevusele oma vaikiva heakskiidu.

ÜRO inimõiguste ülddeklaratsiooni artikkel 26(2) ütleb: “Haridus peab olema suunatud isiksuse täielikule arendamisele ning inimõigustest ja põhivabadustest lugupidamise suurendamisele. Haridus peab kaasa aitama vastastikusele mõistmisele, sallivusele ja sõprusele kõigi rahvaste, rasside ja usurühmade vahel ning edendama Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni tegevust rahu säilitamisel.” EKRE ettepanekud koolihariduse vallas lähevad sellega otsesesse vastuollu ning tähendaksid põhimõttelist muutust: hariduse eesmärk poleks EKRE ettepanekute rakendudes enam indiviidi vaba areng ning rahumeelse kooseksisteerimise toetamine, vaid totalitaarne ja ideoloogiline kooliharidus, mida annavad “õigete” väärtustega õpetajad. See poleks muud kui laste riigipoolne indoktrineerimine ksenofoobse ja mürgise ideoloogiaga. Selline “sallivuspropaganda” vastu astumine tähendab laste õpetamist sallimise asemel vaenama.

EKRE üha radikaalsem tegevus on seega veeretanud kogu Eesti ühiskonna ette vajaduse otsustada, kas kaitsta Eesti põhiseadust ja selles sisalduvaid universaalseid inimõigusnorme, või anda vaba voli vähemuste vaenamisele, teisitimõtlemise suukorvistamisele, õigusriigi lammutamisele, ideoloogilisele kooliharidusele ja muule, mis ei sobi kokku demokraatliku ühiskonnakorraldusega.

Cordon sanitaire ehk paremäärmuslike erakondada poliitiline isoleerimine teiste erakondade poolt on üks viis, kuidas ära hoida kogu ühiskonna eemale nihkumist meie põhiseaduse ja inimõiguste väärtustamisest. Seda on kasutatud nii Rootsis kui Kreekas. Jevgeni Ossinovski saab sellest aru, aga sellest peavad aru saama ka Hanno Pevkur, Helir-Valdor Seeder, Artur Talvik ja eelkõige Jüri Ratas. Kui viimased arvavad, et saavad koostööd tehes EKREt muuta või hoida ära selle populaarsuse tõusu, siis eksivad nad rängalt. Kogemus teiste paremäärmuslike parteidega Euroopas näitab, et äärmuslaste kaasamine üldiselt ei vii nende positsioonide leebumiseni, vaid teiste erakondade koostöö nendega annab nende ksenofoobsetele seisukohtadele tõsiseltvõetavuse, mida nad hädasti vajavad.

 

Toimetanud Mariann Rikka

 

Eesti Inimõiguste Keskus on sõltumatu valitsusväline inimõigusorganisatsioon, mille missioon on luua koos iga inimese inimõigusi austav Eesti. Inimõiguste Keskust saab toetada annetusega, mille abil soovib keskus muuhulgas koostada ja avaldada aruande “Inimõigused Eestis 2016-2017”. https://humanrights.ee/tegutse/anneta/

One thought on “Kari Käsper: Inimvaenuliku poliitika vastu peaksid astuma kõik Eesti erakonnad

  1. Teie arusaam inimõigustest on silmakirjalik. Miks ei hooli te nende süütute inimeste inimõigustest, keda teie kaitsealused Turus julmalt mõrvasid?

    Inimõiguste silmakirjalikult valikuline tõlgendamine on põhjus, miks inimesed ei usalda enam nn. “inimõiguslasi”. Kui need “inimõiguslased” tõesti inimõigustest hooliksid, siis Turu-taolisi rünnakuid ei toimuks.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.