Mujal maailmas sõlmitud abielu tunnustamine ja võrdsuspõhiõigus

Mariann Rikka Riigikohus andis eile määruse esialgse õiguskaitse kohaldamise osas, leides, et ringkonnakohus talitas õigesti, kui kohustas politsei- ja piirivalveametit (PPA) andma kaebajale viivitamatult ajutise loa asuda kohtumenetluse ajaks elama abikaasa juurde. Juhtum on meedias tähelepanu pälvinud, kuna mõlemad abikaasad on naised. Esialgne õiguskaitse on abinõu, mida kohus kasutab selleks, et ühe või teise poole õigused ei … Continue reading Mujal maailmas sõlmitud abielu tunnustamine ja võrdsuspõhiõigus

Avaldada või mitte ehk millal kaalub avalik huvi üles inimõiguse ja vabaduse informatsiooni saada ja levitada?

Karlis Kolk Õigus informatsioonile – demokraatia alustala Õigus informatsioonile ja täpsemalt õigus ligipääsule informatsioonile, mida riigiasutused valdavad, muutub erinevates riikides aina olulisemaks teemaks. Tihti öeldakse, et informatsioon on demokraatia hapnik.[1] Kui inimeste ligipääsu informatsioonile selle kohta, mis ühiskonnas toimub, piiratakse, on neil võimatu ühiskonnas toimuvast osa võtta. Informatsioon on vajalik, et inimesed saaksid valitsust kontrollida … Continue reading Avaldada või mitte ehk millal kaalub avalik huvi üles inimõiguse ja vabaduse informatsiooni saada ja levitada?

The power of words. Sexual Minorities and the President of South Korea

Inhyuk Suh On 9th of May, there was a presidential election in South Korea. Moon Jae-in, the candidate of the Democratic Party, was elected gaining 41% of the votes. I hope he will lead South Korea well. Now, I want to talk about an incident that occurred in the presidential debate. This was the first … Continue reading The power of words. Sexual Minorities and the President of South Korea

Me peame julgema rohkem rääkida budismist

Andrev Walden, rootsi keelest tõlkinud Evelyn Höglund Vägivallakultuur, sh vägistamiskultuur ei ole midagi, mis on seotud ühe või teise religiooniga. Religiooni on küll võimalik vägivalla legitimeerimiseks ära kasutada , kuid religiooniga manipuleerimine ei iseloomusta religiooni ennast. Manipuleerimise põhjal ei saa üht või teist usundit liigitada nn vägivalla- või rahureligiooniks. Näiteks kohtab siin-seal viidet budismile kui … Continue reading Me peame julgema rohkem rääkida budismist

Reaalsuse hävitamine. Lapikust maast on totalitarismini tilluke samm

Kari Käsper Inimõiguste keskuse juhataja Kari Käsper kirjeldab, mil viisil palju-räägitud "alternatiivsete faktide" esitamine, vastutustundetu propaganda ja lihtsustamine mõjutab inimõiguste olukorda. Rääkides näiteks sõna- ja mõttevabadusest, mis on vaba demokraatliku ühiskonna üks peamine alustala, tuleb mõista, et selle õiguse väga oluline osa on ka õigus informatsioonile. Kui info puudub, ei saa rääkida ka sõna- ja … Continue reading Reaalsuse hävitamine. Lapikust maast on totalitarismini tilluke samm

President Kersti Kaljulaid: Sooliselt tasakaalus ühiskonnas lihtsalt ei piira meile looduse poolt kaasa antud sugu võimalusi vabaks eneseteostuseks ja inimlikuks õnneks

Võrdsus on inimõiguste üks aluspõhimõte ja mittediskrimineerimine inim- ja põhiõigus, mida kaitseb ka Eesti põhiseadus. Sooline võrdõiguslikkus on sõnapaar, mida tihti peetakse kitsa grupi feministide isiklikuks kiiksuks või moodsa aja humanistide sõnakõlksuks. President Kersti Kaljulaidi kõne Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse 20. sünnipäeva konverentsil selgitab lihtsalt, selgelt ja eluliselt, miks on sooline võrdõiguslikkus meie kõigi ühine … Continue reading President Kersti Kaljulaid: Sooliselt tasakaalus ühiskonnas lihtsalt ei piira meile looduse poolt kaasa antud sugu võimalusi vabaks eneseteostuseks ja inimlikuks õnneks

Inimõigused, rahvuslus, Euroopa ja läänemeresoome kultuur

Mariann Rikka Valdur Mikita on kirjutanud artikli, mille põhjalikkus ja kirglikult otsekohene väljenduslaad (või „karje“, nagu autor ise ütleb) on just sellised, nagu artiklis tõstatud küsimus väärib. Küsimus loodusest, selle rütmide ja olemusega kooskõlalisest, sellest sõltuvast eluviisist ning selle eluviisi elulisest olulisusest paljudele meie inimestele, meie kultuurile. Elamine loodusega kooskõlas on tõesti läänemeresoome kultuuri olemuslik … Continue reading Inimõigused, rahvuslus, Euroopa ja läänemeresoome kultuur

At this day, we celebrate equality in diversity and emphasize the necessity of moving forward

Julian Kondur On April 8, the International Roma Day is being marked. On this occasion, the Roma history and culture will be celebrated. However, this day has not only a cultural, but also a political validity This day addresses the meaning of international unity which is at the core of the Roma political identity. Today, … Continue reading At this day, we celebrate equality in diversity and emphasize the necessity of moving forward

Julian Kondur: Täna, rahvusvahelisel romade päeval, tähistame võrdsust mitmekesisuses ja rõhutame vajadust liikuda edasi

8. aprillil tähistatakse rahvusvahelist romade päeva. Sel päeval tähistatakse eelkõige roma ajalugu ja kultuuri, kuid sel on mitte ainult kultuuriline, vaid ka poliitiline tähendus. Sel päeval mõtestatakse rahvusvahelist ühtsust, mis on romade poliitilise identiteedi kese. Täna on romade rahvusvaheline kogukond tugevam kui iial varem, olles mitmel juhul tõendanud, et on võimeline ja suuteline ühiselt kokku … Continue reading Julian Kondur: Täna, rahvusvahelisel romade päeval, tähistame võrdsust mitmekesisuses ja rõhutame vajadust liikuda edasi

Rain Kooli: Häälekas populismivastasus võib selle seemned laiemale paisata

Rain Kooli osundab, et populismi kritiseerides tuleb olla tähelepanelik selles osas, kuidas kriitikat teha, sest väga häälekas kriitika võib tuua soovitule vastupidise tulemuse. Aga kuidas siis olulistel teemadel rääkida? Kuidas leida tasakaal liigse teravuse ja liigse vaoshoituse vahel nii, et tulemus on piisav teravus ja selgus? Lingvistikaprofessor Ruth Wodak on meieni toonud mõiste populistlik igiliigur. … Continue reading Rain Kooli: Häälekas populismivastasus võib selle seemned laiemale paisata