Commemorating Roma genocide is not only about the past but also present and future

Julian Kondur Author: Hungarian Romani and human rights activist Vivien Brassoi 2 August does not only shake the past and remind us of what exclusion and stigmatisation have lead to but also pushes us to look at the present situation in our countries and think of how could we contribute to a better future for … Continue reading Commemorating Roma genocide is not only about the past but also present and future

Advertisements

Mu õnn ja rõõm

Rain Kooli Ideaalmaailmas võiks õnn ja rõõm olla võib-olla isegi selgesõnalisemalt põhiseaduse erilise kaitse all, leiab ERRi arvamustoimetaja Rain Kooli Vikerraadio päevakommentaaris. Enamus meist vast mäletab, milliste sõnadega algab Eesti hümn: „Mu isamaa, mu õnn ja rõõm!“ Ka teises eestlastele olulises laulutekstis „Mu isamaa on minu arm“ tulevad kohe esimeses salmis vastu sõnad „sull' laulan ma, … Continue reading Mu õnn ja rõõm

Õigus armastusele ja õnnele

Mariann Rikka Mis on ühist Baltic Pride’il, laulu- ja tantsupeol ja näiteks tantrafestivalil? Kõigi nende ürituste mõte on, et iga inimene saaks olla vaba ja õnnelik, kantuna armastusest iseenda, teiste ja maailma vastu. Neile üritustele on ühine suur ja võimas armastuse ja hoituse tunne, ühine hingamine, puhas rõõm ja nauding, igaühe vabadus olla tema ise, … Continue reading Õigus armastusele ja õnnele

Rain Kooli: need noored seal laulukaare all olid puhas armastus

Rain Kooli on ehedalt ja ilusalt kirjutanud sellest, mida tähendab inimõiguste kultuur. Ja seda meie oma Eesti au ja uhkuse, laulu- ja tantsupeo näitel. Meie noored kehastasid sel nädalavahetusel seda, mis on tegelikult rahvuslik uhkus, armastus kodumaa ja üksteise vastu, kehastasid Eestit, kus ennekõike ollakse inimene. Rõõmsalt, avatud südamega, uhkelt, armastusega. Aitäh! Noorte laulu- ja … Continue reading Rain Kooli: need noored seal laulukaare all olid puhas armastus

Mujal maailmas sõlmitud abielu tunnustamine ja võrdsuspõhiõigus

Mariann Rikka Riigikohus andis eile määruse esialgse õiguskaitse kohaldamise osas, leides, et ringkonnakohus talitas õigesti, kui kohustas politsei- ja piirivalveametit (PPA) andma kaebajale viivitamatult ajutise loa asuda kohtumenetluse ajaks elama abikaasa juurde. Juhtum on meedias tähelepanu pälvinud, kuna mõlemad abikaasad on naised. Esialgne õiguskaitse on abinõu, mida kohus kasutab selleks, et ühe või teise poole õigused ei … Continue reading Mujal maailmas sõlmitud abielu tunnustamine ja võrdsuspõhiõigus

Avaldada või mitte ehk millal kaalub avalik huvi üles inimõiguse ja vabaduse informatsiooni saada ja levitada?

Karlis Kolk Õigus informatsioonile – demokraatia alustala Õigus informatsioonile ja täpsemalt õigus ligipääsule informatsioonile, mida riigiasutused valdavad, muutub erinevates riikides aina olulisemaks teemaks. Tihti öeldakse, et informatsioon on demokraatia hapnik.[1] Kui inimeste ligipääsu informatsioonile selle kohta, mis ühiskonnas toimub, piiratakse, on neil võimatu ühiskonnas toimuvast osa võtta. Informatsioon on vajalik, et inimesed saaksid valitsust kontrollida … Continue reading Avaldada või mitte ehk millal kaalub avalik huvi üles inimõiguse ja vabaduse informatsiooni saada ja levitada?

The power of words. Sexual Minorities and the President of South Korea

Inhyuk Suh On 9th of May, there was a presidential election in South Korea. Moon Jae-in, the candidate of the Democratic Party, was elected gaining 41% of the votes. I hope he will lead South Korea well. Now, I want to talk about an incident that occurred in the presidential debate. This was the first … Continue reading The power of words. Sexual Minorities and the President of South Korea

Me peame julgema rohkem rääkida budismist

Andrev Walden, rootsi keelest tõlkinud Evelyn Höglund Vägivallakultuur, sh vägistamiskultuur ei ole midagi, mis on seotud ühe või teise religiooniga. Religiooni on küll võimalik vägivalla legitimeerimiseks ära kasutada , kuid religiooniga manipuleerimine ei iseloomusta religiooni ennast. Manipuleerimise põhjal ei saa üht või teist usundit liigitada nn vägivalla- või rahureligiooniks. Näiteks kohtab siin-seal viidet budismile kui … Continue reading Me peame julgema rohkem rääkida budismist

Reaalsuse hävitamine. Lapikust maast on totalitarismini tilluke samm

Kari Käsper Inimõiguste keskuse juhataja Kari Käsper kirjeldab, mil viisil palju-räägitud "alternatiivsete faktide" esitamine, vastutustundetu propaganda ja lihtsustamine mõjutab inimõiguste olukorda. Rääkides näiteks sõna- ja mõttevabadusest, mis on vaba demokraatliku ühiskonna üks peamine alustala, tuleb mõista, et selle õiguse väga oluline osa on ka õigus informatsioonile. Kui info puudub, ei saa rääkida ka sõna- ja … Continue reading Reaalsuse hävitamine. Lapikust maast on totalitarismini tilluke samm

President Kersti Kaljulaid: Sooliselt tasakaalus ühiskonnas lihtsalt ei piira meile looduse poolt kaasa antud sugu võimalusi vabaks eneseteostuseks ja inimlikuks õnneks

Võrdsus on inimõiguste üks aluspõhimõte ja mittediskrimineerimine inim- ja põhiõigus, mida kaitseb ka Eesti põhiseadus. Sooline võrdõiguslikkus on sõnapaar, mida tihti peetakse kitsa grupi feministide isiklikuks kiiksuks või moodsa aja humanistide sõnakõlksuks. President Kersti Kaljulaidi kõne Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse 20. sünnipäeva konverentsil selgitab lihtsalt, selgelt ja eluliselt, miks on sooline võrdõiguslikkus meie kõigi ühine … Continue reading President Kersti Kaljulaid: Sooliselt tasakaalus ühiskonnas lihtsalt ei piira meile looduse poolt kaasa antud sugu võimalusi vabaks eneseteostuseks ja inimlikuks õnneks